Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Videvučio vėliava

legendinio prūsų vado Videvučio vėliava.

Videvùčio vliava. Simono Grunau teigimu, Videvučio vėliava buvusi balta, 5 uolekčių ilgio ir 3 pločio. Ant jos buvę 3 vyrų – dievų paveikslai: jaunas, bebarzdis, su varpų vainiku javų dievas – Patrimpas; vidutinio amžiaus vyras, ugningo veido ir pikto gymio, vainikuotas liepsnomis, susiraičiusia juoda barzda – Perkūnas; senas, pražilusia barzda, balta skepeta apmuturiuota galva – Pikulas. Dar buvę nežinomomis raidėmis įrašyti žodžiai. Pagal S. Grunau aprašus atsirado įvairių piešinių su aprašo papildymais; sugalvota tos vėliavos radimo ir pradanginimo istorija. Nuo XIX a. vidurio Videvučio vėliava rimtai susidomėta, bandyta išskaityti tariamąjį prūsų raštą. Tuos įrašus nesėkmingai bandė dešifruoti kalbininkai K. Jaunius ir K. Būga (pastarasis vėliau atsisakė).

Iliustracija: Videvučio (Vaidevučio) vėliava / Iš knygos „Prūsijos kronika“, XVI a. II pusė