Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Verein für die Geschichte von Ost- und Westpreußen

Rytų ir Vakarų Prūsijos istorijos draugija, Prūsijos istorijos draugija, veikusi Karaliaučiuje 1926–1944.

Verein für die Geschichte von Ost- und Westpreußen [Rytų ir Vakarų Prūsijos istorijos draugija], Prūsijos istorijos draugija, veikusi Karaliaučiuje 1926–1944. Pirmininkas Bruno Schumacheris. Leido žurnalą Altpreussische Monatsschrift ir tęstinį leidinį Mitteilungen des Vereins für die Geschichte von Ost- und Westpreußen, 1926–1944 [Rytų ir Vakarų Prūsijos istorijos draugijos pranešimai]; išleista 19 tomų; daugiausia dėmesio skiriama Karaliaučiaus, Klaipėdos istorijai, kultūrai, prūsų istorijai.