Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Bruno Schumacher

Brunas Šūmacheris, XIX–XX a. vokiečių istorikas, senosios prūsų istorijos tyrinėtojas, senųjų prūsų biografas.

Schumacher Bruno (Brunas Šmacheris) 1879 XII 2Strasbūre (Prancūzija) 1957 III 1Hamburge (Vokietija), vokiečių istorikas, senosios prūsų istorijos tyrinėtojas, senųjų prūsų biografas. Karaliaučiaus karališkosios vokiečių draugijos (vok. Königliche deutsche Gesellschaft zu Königsberg) prezidentas. Rytų ir Vakarų Prūsijos istorijos asociacijos (vok. Verein für die Geschichte Ost- und Westpreußens, 1926–1944) pirmininkas. B. Schumacherio tėvas Benhardas kilo iš rytprūsiečių šeimos. 1898 baigė Karaliaučiaus Friedricho kolegiją. 1902 Karaliaučiaus universitete apsigynė disertaciją Niederländische Ansiedlungen im Herzogtum Preussen zur Zeit Herzog Albrechts, 1525–1568, 1903 [Olandų kolonizacija Prūsijos kunigaikštystėje hercogo Albrechto laikais, 1525–1568]. Nuo 1905 buvo vyresnysis mokytojas Karaliaučiaus Friedricho kolegijoje. 1912 įsteigė žurnalą Ost- und Westpreußen [Rytų ir Vakarų Prūsija]. 1922–1934 buvo Kwidzyno (Lenkija) gimnazijos, 1934–1945 – Karaliaučiaus Friedricho kolegijos direktorius. Nuo 1937 dėstė Karaliaučiaus universitete. 1938 už nuopelnus tyrinėjant Prūsijos istoriją suteiktas Karaliaučiaus universiteto garbės profesoriaus vardas. Po Antrojo pasaulinio karo apsigyveno Hamburge (Vokietija). Dėstė Hamburgo universitete. Su kitais parašė Heimatgeschichte von Ost- und Westpreußen, 1925 [Tėviškės – Rytų ir Vakarų Prūsijos – istorija], Der Staat des Deutschen Ordens in Preußen und seine Bedeutung für das gesamte Deutschland, 1927 [Vokiečių ordino valstybė Prūsijoje ir jos reikšmė visai Vokietijai], Geschichte des Friedrichs-Kollegiums zu Königsberg (Preußen) 1698 bis 1945..., 1948 [Karaliaučiaus (Prūsijos) Friedricho kolegijos istorija 1698–1945...], Aus der Geschichte Ostpreußens, 1951 [Iš Rytų Prūsijos istorijos], Geschichte Ost- und Westpreußens, 1957 [Rytų ir Vakarų Prūsijos istorija], Die Burgen in Preußen und Livland, 1962 [Pilys Prūsijoje ir Livonijoje] ir kita.

L: Gause F. Bruno Schumacher // Zeitschrift für Ostforschung, Jg. 6. 1957; Altpreußische Biographie, Bd. 2. 1967.