Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Venckų (2) pradinės mokyklos

Venckuose (2) XIX–XX a. veikusios pradinės mokyklos.

Venck (2) pradnės mokỹklos. Pirmoji įsteigta 1849 (perkelta iš gretimo Biržininkų kaimo, kur buvo įsteigta 1737). Pirmasis mokytojas Stumberis dirbo metus. Jį pakeitęs Albertis – iki 1889. 1889–1929 mokytojavo Petroška. Mokykla tapo dviklase. Greičiausiai paskutiniame XIX a. dešimtmetyje išmūrytas tipinis mokyklos pastatas. Vaikai mokyti vokiečių kalba. Nuo 1929 vaikus mokė Gustavas Klattas. Antraisiais mokytojais dirbo Gottholdas Pakleppa, Enulaitis. 1942 mobilizavus G. Klattą mokykla liko be mokytojo. 1893–1900 mokyklą lankė Martynas Reisgys, 1907–1914 – Adomas Gelžinius, apie 1912–1918 – Endrius Karalius. Tautinės pakraipos žmonėms reikalaujant ūkininko Lukausko namuose 1937 įkurta privati lietuvių pradinė mokykla. Iš pradžių ją lankė 23, 1938 – 26 moksleiviai. Iš jų 24 buvo vietinių, 2 – atsikėlusių iš Didžiosios Lietuvos tėvų vaikai. Be jų, mokėsi 5 vokiečių tautybės vaikai. Po Antrojo pasaulinio karo mokykla tęsė darbą.

Albertas Juška