Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Endrius Karalius

1923 Klaipėdos krašto sukilimo, lietuvininkų tautinio judėjimo dalyvis.

Karãlius Endrius 1905 III 20Mieželiuose (Klaipėdos aps.) 1971Stragnuose (buvę Protnešiai, Klaipėdos r.), 1923 Klaipėdos krašto sukilimo, lietuvininkų tautinio judėjimo dalyvis. Prisidėjo atgaivinant Klaipėdos krašto jaunimo draugijų veiklą. Rašytojos Ievos Simonaitytės pašnekovas ir jos kūrinių prototipas. Nuo 1926 dalyvavo Priekulės jaunųjų draugijos Viltis veikloje; 1928, 1930 ir 1933 jos pirmininkas. Nuo 1936 Santaros Priekulės skyriaus, vėliau iki 1938 X 25 Priekulės valsčiaus vadas. 1930 baigęs buhalterijos, skaičiavimo ir prekybos korespondencijos kursus, iki 1934 dirbo Lietuvos banko Klaipėdos skyriuje. 1939 III 23 Vokietijai atplėšus Klaipėdos kraštą, nacių kalintas Įsruties kalėjime; 1941 repatrijavo į Lietuvos Respubliką. Ūkininkavo Tauragės ir Šiaulių apskrityse. 1944 grįžo į Klaipėdos kraštą, gavo valdyti laisvą ūkį. Nuo 1946 dirbo Kukoraičių miško medžiagų sandėlyje. Iš Priekulės sovietinio ūkio 1956 atsiteisė savo žmonos Elzės Kavolytės (1906–1997) tėviškę. Ji dalyvavo Santaros veikloje, 1938 laimėjo I vietą Priekulės valsčiaus rankdarbių parodoje. Abu užaugino sūnų Vytautą Karalių (poetas, vertėjas) ir dukterį Birutę Kavaitienę (mokytoja, ūkininkė tėviškėje). Karalius palaidotas Elniškės (Priekulės parapijoje) kapinėse.

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Endrius Karalius, 1943