Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Vaidilutė“

mišrus choras, 1932–1939 veikęs Klaipėdoje.

„Vaidilùtė“, mišrus choras, 1932–1939 veikęs Klaipėdoje. Įkurtas prie Klaipėdos „Aukuro“ draugijos. Kelis mėnesius veikė kaip choro „Aida“ skyrius. Iš pradžių turėjo 12 dainininkų, greitai jų pagausėjo iki 80. Tapo meniniu atžvilgiu vienas stipriausių Klaipėdos krašto mišrių chorų. Daug koncertavo, dalyvavo įvairiuose renginiuose Klaipėdoje ir kitur (1932–1933 surengė 22 koncertus). Per metus Vaidilutė parengdavo po 3 naujas programas. Repertuare buvo daugiausia originalios lietuvių kompozitorių dainos, lietuvių liaudies dainų harmonizuotės, užsienio autorių kūriniai. 1934 Vaidilutė tapo Klaipėdos operos choru, dalyvavo G. Verdi operos Traviata ir Ch. Gounod operos Faustas pastatymuose (S. Sodeika jose atliko solinius vaidmenis: Traviatoje – Barono, Fauste – Valentino). Labai palankiai Vaidilutę vertino Klaipėdos operos spektakliuose dainavę garsieji dainininkai Kipras Petrauskas, Antanas Kučingis, 1935 Klaipėdos Šaulių salėje koncertavęs Fiodoras Šaliapinas ir kiti. Vadovas Klaipėdos muzikos mokyklos mokytojas Steponas Sodeika. Jo dėka Vaidilutė pasiekė aukštą meninį lygį, vokalinio skambesio kultūrą.

Daiva Kšanienė

Iliustracija: „Aidos“ choras „Vaidilutė“: pirmos eilės viduryje stovi choro vadovas Steponas Sodeika, apie 1934 / Iš Domo Kauno rinkinio