Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Steponas Sodeika

XX a. lietuvių operos solistas, choro vadovas, dirigentas, pedagogas, kompozitorius.

Sodeikà Steponas (1903 XII 11 Jurbarke 1964 III 15 Čikagoje), operos solistas (baritonas), choro vadovas, dirigentas, pedagogas, kompozitorius. 1924–1929 studijavo Klaipėdos muzikos mokykloje. Mokydamasis vadovavo Klaipėdos miesto chorams, katalikų bažnyčios chorui. 1929–1930 dainavo Kauno operoje. 1930–1939 Klaipėdos muzikos mokykloje dėstė dainavimą, solfedį ir chorvedybą. 1932 įkūrė „Aukuro“ draugijos mišrų chorą Vaidilutė, vėliau – vyrų chorą (jiems vadovavo iki 1939). Su jais dalyvavo ir dirigavo 1933 ir 1938 visuotinėse Klaipėdos krašto dainų šventėse. Vaidilutės choras dalyvavo Klaipėdos operos pastatymuose: G. Verdi Traviatoje (1934), Ch. Gounod Fauste (1935). Traviatoje Sodeika atliko Barono, Fauste – Valentino vaidmenis. Nuo 1935 dėstė muziką Klaipėdos pedagoginiame institute. 1939 išvyko į Vilnių, kur vadovavo Katedros chorui ir mokytojavo. 1944 pasitraukė į Vokietiją. 1945 Bambergo išeivių stovykloje suorganizavo lietuvių tautinį ansamblį, kuris 1949 sujungtas su Hanau išeivių stovyklos choru Dainava (vadovas B. Jonušas). 1950 Sodeika išvyko į JAV. Vargonavo Čikagos Šv. Kryžiaus lietuvių parapijos bažnyčioje, 1951–1964 vadovavo Čikagos lietuvių dainų ir šokių ansambliui Dainava. Sodeika dirigavo JAV ir Kanados lietuvių dainų šventėse (1954, 1956, 1961). Sukūrė solo ir chorinių dainų, giesmių, kūrinių fortepijonui, poemą Čičinskas ir kita. 1968 Čikagoje išleistas jo dainų ir giesmių rinkinys.

Daiva Kšanienė

Iliustracija: Steponas Sodeika