Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Tilžės švietimo įstaigos

Tilžės mokyklos, gimnazijos, aukštesniosios ir profesinės mokyklos.

Tižės švietmo staigos. Miesto mokykla Tilžėje įkurta prieš 1552. 1586 XI 6 pradėjo veikti Tilžės lotyniškoji, provincijos arba partikuliarinė mokykla, kuri iš pradžių buvo skirta parengti stojančiuosius į universitetą, bet netrukus ėmė funkcionuoti ir kaip vidurinė mokykla, 1812 pavadinta Tilžės Karališkąja gimnazija, 1918 – Valstybine humanistine gimnazija (Tilžės gimnazija). Pirmoji liaudies mokykla Tilžėje įkurta 1801. Savas mokyklas turėjo evangelikai reformatai (nuo 1701–1703) bei katalikai (nuo 1872). 1839 X 30 pradėjo veikti Aukštesnioji miestiečių mokykla kvalifikuotiems darbininkams ir tarnautojams rengti (Tilžės karališkoji realinė gimnazija). 1898 Peteris Wilhelmas Wolffas Tilžėje įkūrė muzikos konservatoriją. Be šių mokyklų, 1939 Tilžės miestui priklausė 2 vidurinės mokyklos (Cecilijos mergaičių mokykla ir Hercogo Albrechto berniukų mokykla), 16 liaudies mokyklų su 137 klasėmis ir 5766 mokiniais, aukštesnioji prekybos mokykla, prekybos mokykla, namų ūkio mokykla, verslo amatų mokykla, prekybos amatų mokykla, mergaičių amatų mokykla; dar veikė kelios privačios mokyklos.

Dar skaitykite: Tilžės aukštesnioji mergaičių mokykla, Tilžės privati lietuvių pradinė mokykla.

Vasilijus Safronovas