Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Tilžės aukštesnioji mergaičių mokykla

Tilžėje 1861 įkurta mokymo įstaiga.

Tižės aukštesnióji mergáičių mokyklà, įkurta 1861 (iki tol tokios veikė Gumbinėje, Įsrutyje, Klaipėdoje). Šio tipo mokymo įstaigose nustatytas mažesnės apimties tiksliųjų bei gamtos mokslų ciklas. Svarbiais laikyti humanitariniai dalykai: mokyta anglų ir prancūzų kalbų, rašyti laiškus, rašinius, nagrinėta vokiečių ir pasaulinė literatūra, šalies istorija. Šis mokymo planas papildytas kulinarijos, higienos, rankdarbių, vaikų auginimo, ūkio vedimo kursais. Po Pirmojo pasaulinio karo tokias aukštesnes mokyklas baigusios gabiausios merginos priimtos į gimnazijas, kur galėjo įgyti brandos atestatus, vėliau studijuoti universitete. Lietuvininkių buvo nedaug. Tilžės aukštesniojoje mergaičių mokykloje mokėsi būsimoji visuomenės veikėja Marta Raišukytė, pirmoji lietuvininkė, įgijusi aukštąjį išsilavinimą – gydytoja Augustė Zauniūtė. Spėjama, kad Tilžės aukštesniąją mergaičių mokyklą lankė ir Priekulės dvaro savininkų Sperberių namuose išaugusi istorikė, etnografė Jenny Kopp, palikusi reikšmingų Mažosios Lietuvos socialinio gyvenimo aprašų.

Albertas Juška