Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Tamara Schmidt

Tamara Šmit, XX–XXI a. pedagogė, evangelikų liuteronų kunigė.

Schmidt Tamara (Tamara Šmit) 1939 IV 24 Tauragėje 2003 VIII 25Essene (Vokietija), pedagogė, evangelikų liuteronų kunigė. Adolfo Kelerio duktė. 1941 su tėvais išvyko į Vokietiją. 1959 baigė Lietuvišką Vasario 16-osios gimnaziją, Oldenburge studijavo pedagogiką, ten 4 metus mokytojavo. 1961 ištekėjo už vargonininko, muzikos mokytojo Bernhardto ir išvyko į Čilę. 1971 grįžo į Vokietiją. 24 metus dirbo pedagoginį darbą, dėstė tikybą. 1988 Annaberge įšventinta diakone. 1990 VII 29 vyskupas Jonas Kalvanas vyresnysis Tauragėje T. Schmidt įšventino į kuniges (pirmoji moteris kunigė Lietuvoje). 1993 suteikta Lietuvos Respublikos pilietybė. 1995–1998 T. Schmidt vadovavo Vilniaus evangelikų liuteronų parapijai. Nuo 1995 kandidatė į Lietuvių Evangelikų Liuteronų Bažnyčios (LELB) konsistoriją. LELB atstovė Vokietijoje, išeivijos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios viceprezidentė, LELB Vokietijoje tarybos pirmininkė, Pasaulinės evangelikų liuteronų sąjungos narė. T. Schmidt daug padėjo Lietuvai atstatant sovietmečiu suniokotas evangelikų liuteronų bažnyčias. T. Schmidt sūnūs: Michaelis ir Markus.

L: Bačėnienė Dž. Kunigė Tamara Šmidt // Mokslas ir gyvenimas. 1995, nr. 10; Kunigė Tamara Schmidt // Liuteronų balsas. 2003, nr. 6.