Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Sudargo evangelikų liuteronų parapija

Evangelikų Liuteronų Bažnyčios administracinis teritorinis vienetas su centru Sudarge, jo bendruomenė.

Sudargo evangelikų liuteronų parapija. Apie XIX a. vidurį pastatyta bažnyčia, 1843 parapija pradėjo vesti metrikų knygas. Parapijai tada priklausė Burgaičių, Grinaičių, Režgalių, Kirkilų, Šiaudinės, Bosų, Šilininkų, Žiūrių, Slavikų, Beržinių, Šilupiškių, Žilių, Iltrakių kaimai. Bažnyčios statyba daugiausia rūpinosi parapijos nariai zalcburgiečiai, bažnyčios išlaikymu – Gelgaudiškio dvaro savininkas, baronas von Keudelis. Pamaldos laikytos lietuvių ir vokiečių kalbomis. Pirmasis nuolatinis kantorius buvo Ferdinandas Pykis; vėliau kantoriais buvo pradinės mokyklos mokytojai Šalieris ir Krėmeris, Jesulaitis, Gelmboltas (nuo 1892), M. Jakšas, Adomas Gelžinius, Jurgis Gavėnis ir kiti. 1859 įsteigta parapinė mokykla. Beveik visą laiką Sudargas buvo Šakių parapijos filija. 1912 pradėta naujos mūrinės bažnyčios statyba; pašventinta 1916. Pirmojo pasaulinio karo metu bažnyčia nukentėjo, Kidulių dvare įsikūrusio ulonų ritmeisterio von Šionino iniciatyva suremontuota, 1917 naujai pašventinta, kunigu paskirtas Martynas Kybelka. Vėliau pastatyta klebonija, joje apsigyveno pamokslininkas Martynas Preikšaitis. Bažnyčia išliko po Antrojo pasaulinio karo. 1997 pastatyta ir pašventinta iš Visbeko (Vokietija) atgabenta medinė bažnyčia. Sudargą aptarnauja Šakių kunigas Virginijus Kelertas.

L: Lietuvos evangelikų kelias. 1937, nr. 35 (122); Miškinis A. Lietuvos urbanistikos paveldas ir jo vertybės, t. 1. V., 1999.

Iliustracija: Sudargo evangelikų liuteronų bažnyčia, 2008