Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Lietuviais esame mes gimę“

daina ir neoficialus Mažosios Lietuvos himnas.

„Lietùviais ẽsame mẽs gmę“, daina ir neoficialus Mažosios Lietuvos himnas. Georgo Sauerweinо-Girėno eilėraščio Lietuwninkai mes esam gimę žodžiai. Eilėraštis pirmą kartą išspausdintas Lietuwiszkame Auszros kalendoriuje ant metų 1884. Jis buvo virtęs jaunųjų lietuvininkų giesmele ir giedotas pagal evangeliškos giesmės melodiją. Prieš Pirmąjį pasaulinį karą sutrumpinus tekstą, kiek jį pakeitus bei kompozitoriui Stasiui Šimkui parašius muziką 4 balsų chorui, tapo populiaria lietuviška patriotine daina. Vėliau užleido vietą Vinco Kudirkos dainai – tautinei giesmei Lietuva, Tėvyne mūsų, tapusiai Lietuvos Respublikos oficialiuoju himnu. S. Šimkaus sukurtos melodijos pradžia skambėdavo kaip Lietuvos radiofono šaukinys iki Lietuvos Respublikos prievartinio prijungimo prie SSRS. Šia daina Klaipėdoje 1989 V 27 prasidėjo ir Lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ I (steigiamasis) susiėjimas – dainą atliko mišrus choras Klaipėda (vadovas prof. Kazys Kšanas). Atkurtosios nepriklausomybės metais Lietuviais esame mes gimę melodijos šaukiniu prasidėdavo Lietuvos Sąjūdžio laidos Lietuvos valstybinėje televizijoje, Pirmosios radijo programos naujienų laidos. Vėliau Lietuviais esame mes gimę melodijos šaukiniu prasidėdavo iš Prahos transliuojamos Laisvosios Europos radijo laidos lietuvių kalba.

MLFA

Danutė Petrauskaitė

Iliustracija: Georgo Sauerweino–Girėno eilėraščio „Lietuvininkai mes esam gimę“ rankraščio faksimilė, 1884

Iliustracija: Georgo Sauerweino–Girėno eilėraščio „Lietuvininkai mes esam gimę“ pirmą kartą išspausdinto teksto faksimilė, 1884

Iliustracija: Kompozitoriaus Stasio Šimkaus leidinio „Lietuviais esame mes gimę“ antraštinis puslapis

Iliustracija: Kompozitoriaus Stasio Šimkaus leidinio „Lietuviais esame mes gimę“ tekstas

Iliustracija: Stasio Šimkaus ir Georgo Sauerweino-Girėno giesmės „Lietuviais esame mes gimę“ vėlesnis variantas