Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Spartesnioji gimnazija

Klaipėdos krašto mokyklų draugijos Klaipėdoje 1933 įsteigta gimnazija.

Spartesnióji gimnãzija, įsteigta 1933 Klaipėdos krašto mokyklų draugijos Klaipėdoje. Ji 12–14 metų amžiaus vaikus (daugiausia iš kaimo vietovių), parengdavo gimnazijos V klasei. Turėjo 4 klases, kasmet parengdavo Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijai po 40 mokinių. Į Spartesniąją gimnaziją savo vaikus leido vidutiniai ir smulkieji ūkininkai bei tarnautojai. Tėvų pasirinkimą lėmė ne tik noras lietuviškai mokyti vaikus, bet ir tos draugijos finansinė parama, nes mokestis už vidurinį mokslą krašte buvo didelis. Dirbo mokytojas Martynas Gelžinis ir kiti, mokėsi Alfredas Vėlius ir kiti.

L: Strakauskaitė N. Lietuviškos mokyklos Klaipėdos krašte 1923–1939 metais // Klaipėdos ir Karaliaučiaus kraštų XVI–XX a. istorijos problemos. V., 2004.

Iliustracija: Klaipėdos Spartesniosios gimnazijos mokytojai ir mokiniai: sėdi mokytojai Stankūnas, Paplauskas, Vaičekauskas, Paplauskienė?, direktorius J. Kalniškis, Stiklorius, Rinkevičius; stovi antroje eilėje: moksleiviai Helmutas Ramonaitis, Gailius, Montrimas, Vilius Redveikis, Kuljurgytė, Purvinaitė, Šneiderytė, Maksas Laukstėnas, Kairys, Klumbys, Vilius Pareigis; trečioje eilėje – Meškys, Albertas Vėlius, Vilius Tamošius, Kalvelis, Kalvis, Vilius Ašmys, apie 1933 / Iš Domo Kauno rinkinio