Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Spackenbergo lietuvių karo pabėgėlių stovykla

Didžiosios Britanijos karinės administracijos įkurta stovykla Vakarų Vokietijoje 1946 pavasarį.

Spackenbergo lietùvių kãro pabgėlių stovyklà, Didžiosios Britanijos karinės administracijos įkurta Vakarų Vokietijoje 1946 pavasarį. Čia buvo keliami lietuvių karo pabėgėliai iš kitų stovyklų. Stovykla pasižymėjo aktyvia kultūrine veikla, turėjo didelį chorą (vadovas Valteris Kristupas Banaitis). Evangelikų dvasiniam gyvenimui vadovavo kunigas Adolfas Keleris (iki 1947 gruodžio), vėliau – evangelikų reformatų kunigas Povilas Dilys. Spackenbergo lietuvių karo pabėgėlių stovykloje gyveno apie 2000 lietuvių ir lietuvininkų, vadovavo renkami komendantai. 1947 stovyklos gyventojai pradėjo emigruoti į Angliją, Kanadą ir Australiją, nuo 1948 – ir į JAV.

Algirdas Žemaitaitis