Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Sofija Mantautienė-Pūtvytė

Sofija Marcinkevičienė, XX a. visuomenės veikėja, moterų šaulių veikėja.

Mañtautienė-Pūtvýtė Sofija (iki 1939 Marcinkevičienė; 1900 X 23Šilo-Pavėžupio dvare (Šiaulių aps.) 1984 IV 5Putname (JAV), visuomenės veikėja, moterų šaulių veikėja. Vlado Putvinskio-Pūtvio duktė, Aleksandro Mantauto žmona. 1920–1922 Kauno moterų šaulių sporto vadovė ir būrio sekretorė. 1923 prasidėjus Klaipėdos krašto sukilimui, kartu su Marcele Kubiliūte suorganizavo Klaipėdos krašto sukilimui remti komitetą. Dirbo Vyriausiojo Mažosios Lietuvos gelbėjimo komiteto informacijos biure Klaipėdoje. 1923 išrinkta Lietuvos moterų sąjungos tautiniam laivynui remti valdybos sekretore. Nuo 1927 moterų šaulių veikėja, 1938 šaulių moterų vadė. Dalyvavo Lietuvos vaiko, Savitarpio pagalbos, Kalinių globos draugijų veikloje. 1944 pasitraukė į Vokietiją. Miuncheno-Freimano stovykloje buvo UNRRA tarptautinių amatų kursų sekretorė, viena lietuvių gimnazijos organizatorių. Dalyvavo Pabaltijo moterų tarybos darbuose. 1949 atvyko į JAV. Lietuvos šaulių sąjungos atkūrimo viena iniciatorių, centro valdybos narė, nuo 1954 šaulių moterų veikėja. Veikė BALFʼe, JAV Lietuvių bendruomenėje, Lietuvos Romos katalikių moterų sąjungoje. Bendradarbiavo leidiniuose Trimitas, Šaulė, Motina ir Vaikas, Tremties Trimitas, Šaulė Tremtyje.

L: JAV lietuviai. T. 1. V., 1998, p. 624.

LE