Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Aleksandras Mantautas

Aleksandras Marcinkevičius, XX a. visuomenės ir karo veikėjas.

Mañtautas Aleksandras (iki 1939 Marcinkevičius; 1895 III 19Paukščiuose (Žaslių vlsč.) 1986 JAV), visuomenės ir karo veikėjas. Per Pirmąjį pasaulinį karą kovėsi turkų fronte. 1917 dirbo lietuvių karių vykdomojo komiteto pirmininku. Nuo 1918 dirbo Lietuvos atstovybėje Užkaukazės respublikose. 1920 grįžo į Lietuvą. 1921 dirbo Užsienio reikalų ministerijoje, 1922–1936 – Lietuvos šaulių sąjungoje. Vyriausiojo Mažosios Lietuvos gelbėjimo komiteto vienas steigėjų (1922). 1923 Klaipėdos krašto sukilimo vienas iniciatorių ir dalyvių. Parengė sukilimo manifesto projektą. 1923 I 8–9 sukilimo karinių dalių ir savanorių vado Jono Budrio paskirtas sukilėlių propagandos komisaru. 1923 I 9 dalyvavo užimant Bajorų ir Kretingalės, 1923 I 15 – Klaipėdos priemiesčius. 1923 I 19 Šilutės seime surašė Šilutės seimo deklaraciją apie Klaipėdos krašto prijungimą prie Lietuvos. 1923 sušaukė Klaipėdos krašto XX šaulių rinktinės suvažiavimą. 1923–1928 studijavo Lietuvos universiteto Teisių fakultete. 1925 Aukštuosiuose karininkų kursuose gavo atsargos leitenanto laipsnį. Nuo 1929 bendrovės Darbas steigėjas, vicepirmininkas, vėliau direktorius. 1927–1930 Šaulių sąjungos leidinių Vilniaus Skiltis, 1929–1930 Trimitas, 1933–1935 Verslas redaktorius. 1933–1936 dirbo Kauno savivaldybėje. 1944 pasitraukė į Vokietiją. 1949 persikėlė į JAV. Lietuvos šaulių sąjungos, BALF, JAV Lietuvių bendruomenės narys. Parengė V. Putvinskio-Pūtvio raštus (t. 2–3, 1933–34; t. 1 1940 spaustuvėje sunaikintas sovietų cenzūros; išleistas 1973 Čikagoje); kartu su žmona Sofija Mantautiene-Pūtvyte parašė jo biografiją. Nebaigė skelbti knygos Klaipėdos sukilimas (išspausdinti tik 5 lankai).

L: JAV lietuviai. T. 1, V., 1998, p. 622-623; LE

Iliustracija: Aleksandras Mantautas