Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Marcelė Kubiliūtė

XX a. lietuvių visuomenės veikėja.

Kubilitė Marcelė 1892 VII 28 1963 VI 13, lietuvių visuomenės veikėja. Nuo 1920 Kubiliūtė vykdė lietuvių žvalgybinį darbą lenkų okupuotame Vilniuje, 1922 pasitraukė į Lietuvos Respubliką vengdama suėmimo. Nuo 1925 dirbo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Politikos departamente, nuo 1931 ministro sekretore. Stengėsi padėti Vilniaus ir Klaipėdos krašto lietuviams. 1923 Kubiliūtė buvo Lietuvos moterų sąjungos tautiniam laivynui remti viena kūrėjų. Rinko aukas jūrininkams, jūros skautams remti, propagavo jūros, Lietuvių laivyno vaidmenį. Prisidėjo prie vilniečių ekskursijų į Klaipėdos kraštą organizavimo. Apdovanota Vyčio kryžiaus Ordinu (1920).

Nastazija Kairiūkštytė