Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Sofija Kanaverskytė

lietuvių dailininkė.

Kanaverskýtė Sofija 1935 VI 20 Panevėžyje, lietuvių dailininkė. 1964 baigė Vilniaus dailės institutą. Nuo 1975 gyvena Klaipėdoje: kuria scenografijas ir dėsto Klaipėdos universitete. Kanaverskytė sukūrė darbų senosios Prūsijos ir Mažosios Lietuvos temomis: 1990 vėliavą Kuršių ainiai (medvilnė, batika) Klaipėdos etnokultūros centrui; 1991 buvo dailininkė apipavidalintoja perlaidojant Lietuvoje visuomenės ir kultūros veikėjų – Vydūno (apipavidalintoja kartu su Eva Labutyte) ir Erdmono Simonaičio – palaikus. Elmshorno (Vokietija) teatrui, propaguojančiam senąją prūsų kultūrą, Kanaverskytė sukūrė scenografijas: 1993 Hermanno Sudermanno pjesei Kiškių kailiukų pirklys, 1995 Fechter spektakliui Der zauberer Gottes. Be to, sukūrė ir paruošė apie 40 senovės prūsų kostiumų, skirtų vaidinimams.

L: Pajūrio krašto dailininkai. Katalogas. Klaipėda, 1990; Dittchen magazin. Elmshorn, 1993, 1.

Jovita Skolevičienė

Iliustracija: Sofija Kanaverskytė