Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Smeltės I pradinė mokykla

Smeltėje nuo 1841 veikusi mokykla.

Smeltės I pradinė mokykla, pastatyta 1841. Pirmasis vedėjas – Stepaitis (Steppat); mokytojai Bertulaitis, Lemkė, Ylavos mokytojų seminarijos absolventai Gottliebas Prussas, Wilhelmas L. Sakowsky’s, Ansas Brusdeilynas, Carlas L. Hermenau, Johannas L. Diesingis-Schneideris, Carlas H. Kūlis (Kuhl), Augustas F. Kloetzigas, Gottfriedas E. Rohsė. Mokyklą lankė daug lietuvininkų vaikų. Joje mokėsi misionierius Martynas Benjaminas Laužemis. 1900 mokykla degė. Ją atstačius 1902 atidaryta IV, 1903 – V, 1906 – VI klasės. Rektoriumi nuo 1916 buvo Robertas Meyeris, nuo 1922 – Paulius Kwauka, 1925–1939 – Fritzas Blohdė. Mokytojavo Franziska Zarth, nuo 1933 Herta Jurgaitienė (Jurgeit, gim. Eglynaitė). 1936 veikė 16 klasių, dirbo 16 pedagogų, iš jų 9 moterys, visi Lietuvos piliečiai, evangelikų liuteronų tikybos. 12 iš jų baigę Klaipėdos mokytojų seminariją. Mokėsi 608 moksleiviai (314 mergaičių); 7 katalikų tikėjimo, kiti – evangelikai liuteronai. Tai buvo didžiausia Klaipėdos mokykla.

Albertas Juška

Iliustracija: Smeltės I mokyklos pedagogai, apie 1935 / Iš Alberto Juškos knygos „Mažosios Lietuvos mokykla“, 2003