Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Šluotražis, 1

Szlotrazis, Szlotrazys, spėjamas senovės lietuvių dievas.

Šlúotražis, 1, arba Szlotrazis, Szlotrazys, spėjamas senovės lietuvių dievas. Pirmą kartą Šluotražį mini Jonas Lasickis, priskirdamas jį žmonių pagalbininkams. Pagal Matą Pretorijų Šluotražis yra dievas, tvarkantis lapuotas vantas. Teodoras Narbutas Šluotražį priskiria paslaptingoms dievybėms. Pagal Juzefą Ignacą Kraševskį anksčiau Šluotražis galėjo būti lietuvių sąšlavyno dievas. Mikalojaus Akelaičio manymu, J. Lasickis Šluotražį išgalvojo. Šluotražis populiarus XIX a.–XX a. pradžios tikėjimuose, magijoje, tautosakoje. Hermanas Uzeneris Šluotražį vadina sudievinta vanta, Teodoras Grinbergeris – prietaro įrankiu (daiktu), nuo kurio tebėra neatsiskyręs demonas arba dvasia.

Dar skaitykite šluota liaudies tikėjimuose.

L: Balsys R. Kai kurios Motiejaus Pretorijaus hipotezės ir jų interpretacijos XX a. pabaigos–XXI a. pradžios mitologų darbuose // Res Humanitariea. 2007, nr. 1.

Rimantas Balsys