Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mikalojus Akelaitis

Mikalojus Akelevičius, XIX a. lietuvių kultūros veikėjas, kalbininkas, literatas.

Akeláitis, Akelẽvičius Mikalojus 1829 XII 5 Čiuoderiškėse (Marijampolės aps.) 1887 IX 27 Paryžiuje), lietuvių kultūros veikėjas, kalbininkas, literatas. Apie 1860 į lenkų kalbą išvertė Kristijono Donelaičio Metus (rankraštis saugomas Lietuvos valstybės istorijos archyve); išversta proza, paraleliai surašyti lietuviški ir lenkiški tekstai. Prie vertimo pridėta pratarmė, žinios apie K. Donelaičio gyvenimą ir raštus, kai kurių lietuviškų žodžių, daiktų ir įvykių paaiškinimai. Išleido knygų, lietuvių kalbos gramatiką. Rengė spaudai Kajetono Roko Nezabitauskio (išspausdinta pastarojo 1824 elementoriuje) sudarytą knygų sąrašą Surinkimas Wysokiu Rasztu Lietuwiszku, Zemaytyszku yr Prusyszkay-Lietuwiszku <...>, kuriame suregistruota 1547–1824 laikotarpio 73 knygos ir rankraščiai. Aktyviai dalyvavo 1863 sukilime. Bendradarbiavo „Aušroje“. Rinko tautosaką, lietuvių kalbos žodžius. Domėjosi lietuvių mitologija.

Algirdas Sabaliauskas

Artūras Judžentis

L: Biržiška V. Aleksandrynas. III. Čikaga, 1965, p. 358–371; Janulaitis A. Mikalojus Akelaitis. V., 1969; Rimantaitė D. Mikalojus Akelaitis // Mūsų kalba, 1979, nr. 5, p. 58–62; Zinkevičius Z. Lietuvių kalbos istorija. T. IV: Lietuvių kalba XVIII–XX a. V, 1990, p. 204–210.

Iliustracija: Mikalojus Akelaitis