Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Simonaitytės skaitymai

Ievos Simonaitytės skaitymai, kultūrinis renginys, inicijuotas rašytojos vardo bibliotekos darbuotojų 1992.

Simonaitýtės skatymai, Ievõs Simonaitýtės skatymai, kultūrinis renginys, inicijuotas rašytojos vardo bibliotekos darbuotojų 1992. Vyksta kasmet. Pirmuose Simonaitytės skaitymuose kalbėta apie I. Simonaitytės vietą dabartyje, jos vertimus, kūrinių kalbos ypatybes, išeivių požiūrį į rašytoją, jaunimo draugijų sąjungą „Santara“. 1993 skaitymuose nagrinėta Mažosios Lietuvos rašytojo Liudviko Baczko gyvenimas ir kūryba, naujas požiūris į lietuvininko sąvoką, Klaipėdos krašto gyventojų santykius, vaikystė I. Simonaitytės kūryboje, Vydūno poezija. Trečiaisiais – Ievos Simonaitytės literatūrinės premijos laureatai skaitė savo kūrybą. 1995–1998 padedant Klaipėdos Jaunimo centrui, remiant laikraščio Klaipėda redakcijai, buvo organizuojami regiono moksleivių rašinių apie I. Simonaitytę ir Mažąją Lietuvą konkursai. Aštuntieji skaitymai atgimė 2003, juos parėmus miesto Kultūros skyriui. Klaipėdos universiteto studentai skaitė referatus apie rašytojos gyvenimą, asmenybę ir kūrybą. 2004 buvo skirti lietuvių spaudos atgavimo 100-mečiui, miesto mokslininkai skaitė pranešimus apie Mažosios Lietuvos indėlį saugant lietuvybę. Dešimtuosiuose skaitymuose institucijų, turinčių rašytojos vardą, atstovai kėlė klausimą, kodėl I. Simonaitytės vardas nyksta iš Lietuvos kultūrinio žemėlapio. Nuo 2006, atidarius naująją biblioteką, skaitymai moderniomis technologijomis siekia sudominti moksleivius rašytojos asmenybe, kūryba ir to meto krašto istorija. Jiems siūlomos ekskursijos po naująją biblioteką su pamokėle apie I. Simonaitytę O jeigu taip parašiau, tai taip ir bus buvę. Pamokėlės vyksta skaitykloje, kurioje įrengta I. Simonaitytės kūrybos ir literatūros apie ją ekspozicija.

Juozas Šikšnelis

Iliustracija: Poeto Eugenijaus Matuzevičiaus autorinis vakaras Klaipėdos apskrities viešojoje Ievos Simonaitytės bibliotekoje: Eugenijus Matuzevičius, profesorius Seilius, Jonas Gureckas, Valentinas Malukas, Nijolė Novogreckienė, 1975 / Iš MLEA