Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Sigitas Šamborskis

Karaliaučiaus krašto lietuvių bendruomenės veikėjas.

Šambòrskis Sigitas 1967 X 17Uosiuose (Vilkaviškio r.), Karaliaučiaus krašto lietuvių bendruomenės veikėjas, Mažosios Lietuvos enciklopedijos autorius ir talkininkas. Tėvo Aloyzo Šamborskio (gimė 1938 III 4) protėviai kilę iš Įsruties apskrities Leipininkų apylinkių, čia turėjo Žvejonės žirgyną. Giminės herbe – trakėnų žirgo galva, medžioklės atributai ir stilizuotas kryžius. Šamborskio motinos Onos Pranaitytės (gimė 1942 I 11 Uosiuose) protėviai yra gyvenę Širvintos ir Mielkiemio apylinkėse. Šamborskis 1987–1989 mokėsi Sovetsko Kinematografijos technikume, nuo 2006 neakivaizdžiai studijavo teisę. 1988 įsteigė Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio (LPS) Tilžės grupę, dalyvavo LPS Steigiamajame suvažiavime Vilniuje. 1989 išrinktas Tilžės Vydūno lietuvių kultūros draugijos pirmininku. Jo iniciatyva 1989 surengta Tilžės šventė, ant namo, kuriame gyveno Vydūnas, atidengtas skulptoriaus Antano Žukausko sukurtas bareljefas. 1989–1996 Karaliaučiaus krašto lietuvių bendruomenės tarybos, 1996–2004 – bendruomenės valdybos, 1993–1995 –Ragainės lietuvių draugijos, 1984–1996 –Karaliaučiaus srities lietuvių jaunimo sąjungos pirmininkas. 1989–1991 su kitais organizavo pirmuosius lietuvių kalbos fakultatyvus Karaliaučiaus srityje, kvietė dirbti mokytojus iš Lietuvos Respublikos. Su kitais rengė vaikų ir jaunimo etnokultūrines stovyklas Ramovė, sportines komandas ir meno saviveiklos kolektyvus. Sušaukė Karaliaučiaus srities lietuvių politinių kalinių ir tremtinių sąjungos suvažiavimus Panemunėje (1990) ir Tilžėje (1993), rūpinosi katalikų koplyčios ir bibliotekos atidarymu buvusioje Ragainės evangelikų liuteronų bažnyčioje, memorialinės lentos, skirtos Martynui Mažvydui, atidengimu (1993), surengė Karaliaučiaus krašto lietuvių kultūros šventę Karaliaučiuje ir Kaune (1998), Klaipėdoje (2001). 2004 Šamborskio iniciatyva Kaune įsteigta Karaliaučiaus lietuvių bendruomenė; jos direktorius. Rengia lietuvių kalbos mokytojų seminarus, Tilžės akto paminėjimo ir kitus renginius. 2001–2011 dirbo UAB Inčas vadybininku, Kaliningrado įmonės INČ bumaga steigėjas ir akcininkas.

Apdovanotas Lietuvos kultūros ministerijos garbės ženklu Nešk savo šviesą ir tikėk (2021).

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Sigitas Šamborskis, 2001

Iliustracija: Šamborskių giminės herbas

Iliustracija: Sigitas Šamborskis su išeivijos mažlietuvių grupe Klaipėdoje: Algis Regis, Vilius Algirdas Trumpjonas, Ramūnas Buntinas, Virgis Pečkaitis (vairuotojas), Sigitas Šamborskis, Vilija Rušinskaitė (Eitkūnai), Kurtas Vėlius, Hansas Masalskis, Lilija Buntinienė, 1992