Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Siebert

Mažosios Lietuvos spaustuvininkų ir leidėjų giminė.

Siebert, Barštyno (lenk. Bartoszyce) vokiečių odininkų ir račių šeima, kurios palikuonys pasklido po Mažąją Lietuvą, kai kurie jų iškilo iki Prūsijos valstybės tarėjų. Įsikūrę Šilutėje ir Klaipėdoje Siebertai susigiminiavo su vietos lietuviais; leido „Lietuvišką ceitungą“, „Memeler Dampfboot“ ir kitus leidinius. Šios Siebertų šakos žymesni atstovai: Friedrichas Wilhelmas Siebertas (1833–1900), Hermannas Wilhelmas Siebertas, Karlas Walteris Rudolphas Siebertas, Ludwigas Kurtas Siebertas, Friedrichas Wilhelmas Siebertas (1899–?), Karlas Heinzas Siebertas.

LE