Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Karl Walter Rudolph Siebert

Karlas Valteris Rudolfas Zybertas, XX a. leidėjas.

Siebert Karl Walter Rudolph (Karlas Valteris Rudolfas Zýbertas) 1873Klaipėdoje 1932Wrocław (Lenkija), leidėjas. Išmokęs spaustuvininko amato dirbo laikraštyje Tilsiter Allgemeine Zeitung. Vėliau baigė žemės ūkio mokyklą ir Argentinoje įsigijo stambų ūkį. Po Pirmojo pasaulinio karo grįžęs perėmė iš brolių spaustuvę su laikraščiu „Heydekruger Kreisblatt“ ir 1922 pradėjo leisti laikraštį „Memelgau-Zeitung“. 1923 išsikėlė į Vokietiją, kur turėjo spaustuves ir Badene, Württemberge ir Silezijoje leido laikraščius.

LE