Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Sandoros“ draugijos biblioteka

Klaipėdoje 1912–1939 veikusi „Sandoros“ draugijos biblioteka.

„Sándoros“ draugjos bibliotekà, veikė 1912–1939 Klaipėdoje. Fondas pradėtas komplektuoti 1906 perkant knygas ir prenumeruojant periodinius leidinius. T. p. gauta dovanų iš lietuvių kultūros ir švietimo draugijų, pavienių rėmėjų. Svarbiausias dėmesys skirtas Mažosios Lietuvos lietuvių spaudai, lituanistikai ir evangelikų liuteronų literatūrai. Iki Pirmojo pasaulinio karo „Sandoros“ draugijos biblioteka siekė sukaupti visą lietuvių spaudą; 1912 turėjo apie 800, 1912 – 4000, 1937 – 6937 knygas. 1913 išleistas katalogas, vėliau augant fondui naudotasi rankraštine inventorine knyga-katalogu. Jame užregistruota apie 3850 knygų ir 185 periodiniai leidiniai lietuvių kalba (vokiečių kalba atitinkamai 3020 ir 66), keliolika spaudinių anglų ir prancūzų kalbomis. Vyravo lietuvių grožinė ir mokslo populiarinamoji literatūra. „Sandoros“ nariai „Sandoros“ draugijos biblioteka naudojosi nemokamai, kiti mokėjo nedidelį mokestį. „Sandoros“ draugijos bibliotekoje dirbo draugijos aktyvistai, ypač Vilius Gaigalaitis. 1939 pradžioje nacistinei Vokietijai užėmus Klaipėdos kraštą, „Sandoros“ draugijos biblioteka išvežta į Kretingą. Čia dalis fondo parduota Lietuvos Respublikos centrinei bibliotekai, dalį į Vokietiją išvežė V. Gaigalaitis (dabar saugoma Prūsijos kultūros valstybinėje bibliotekoje Berlyne), dalis liko privačiose rankose.

Domas Kaunas

Iliustracija: „Sandoros“ draugijos bibliotekos 1913 metų katalogas / Iš Domo Kauno knygos „Mažosios Lietuvos knyga“, 1996

Iliustracija: „Sandoros“ draugijos bibliotekos knygų antspaudas / Iš Domo Kauno knygos „Mažosios Lietuvos knyga“, 1996

Iliustracija: „Sandoros“ draugijos bibliotekos knygų antspaudas / Iš Domo Kauno knygos „Mažosios Lietuvos knyga“, 1996

Iliustracija: „Sandoros“ draugijos bibliotekos knygų antspaudas / Iš Domo Kauno knygos „Mažosios Lietuvos knyga“, 1996