Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Sandora“

lietuvių išeivių evangelikų liuteronų laikraštis.

„Sándora“, lietuvių išeivių evangelikų liuteronų laikraštis, ėjęs 1948–1949 Liubeke (Vokietija) ir Miunchene (Vokietija). Leido Lietuvių krikščionių studentų sąjunga. Redaktoriai: Fricas Šlenteris, Adolfas Klemas, Alfredas Vėlius. Išėjo 5 numeriai.

ŽE