Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Samas

Saymo, Zamo, legendinis personažas, antrasis Videvučio sūnus ir pirmasis Sembos valdovas.

Sãmas, Saymo, Zamo, legendinis personažas, Simono Grunau kronikoje minimas kaip antrasis Videvučio sūnus ir pirmasis Sembos valdovas. Jis ant didelio supilto kalno pastatė pilį, kurią pavadino Galtgarbiais, turėjo ąžuolų giraitę, kurioje augino gyvates dievams. Samas Skaros (Priegliaus) upę pavadino Pergola, nes joje nuskendo jo žmona Pergola. Zacharias Werneris dramoje Kryžius prie Baltijos vieną pagrindinių veikėjų pavadino Samo vardu; tai ryžtingiausias senojo tikėjimo gynėjas. Agnes Miegel baladėje Herzog Samo [Hercogas Samas] rašoma, kaip garbingasis, ryžtingasis Samas ir jo šeima išgeria iš gintarinės taurės nuodų, tuo atsisakydami kryžiuočių siūlomų gerų perspektyvų.

Jurgis Mališauskas