Mažosios Lietuvos
enciklopedija

sagos

XII–XIV a. skandinavų pasakojimai.

sãgos, XII–XIV a. skandinavų pasakojimai. Pradėti užrašinėti lotynų ir skandinavų kalbomis. Sagose pasakota apie tolimą (mitologinę) ir netolimą (apie įvykius, kurių liudininkai buvo gyvi užrašinėjant sagas) praeitį. Jose dažni baltų ir Baltijos tautų paminėjimai. Göngu-Hrólfs saga [Saga apie Hrolvą Pėstįjį] rašyta, kad Hrolvas apiplėšinėjo ūkininkus bei pirklius, o dažniausiai kariavo Kurše ir prisigrobdavo ten turto. Hervarar saga ok Heiðreks [Saga apie Hervior ir Heidreką] aprašyta, kaip Ivaras Plačiaglėbis nukariavo Kuršą, Saksoniją ir kitas šalis; Norna-Gests þattr [Gija apie Norna-Gestą] paminėtas kuršių siautėjimas skandinavų žemėse. Örvar-Odds saga [Saga apie Orvar-Odą] konungas Kvilanas telkė kariuomenę iš Livonijos, Sembos, Kuršo, Varmės ir kitų žemių: tai buvo tokia didelė kariuomenė, kad negalėjai suskaičiuoti šimtais. Žmonės stebėjosi, kam sutelkta tokia milžiniška kariuomenė. Kuršiai kaip labai narsūs kariai minėti ir Sörla saga sterka [Saga apie Sorlį stipruolį]. Magnuss saga ins Gooa [Saga apie Magnų Gerąjį] ir Ólafs saga helga [Saga apie Šventąjį Olavą] pažymima Kuršo priklausomybė skandinavams. Knytlinga saga [Kniutlingų saga] pateikta žinių apie prūsą Vidgautą iš Sembos. Jis buvo pagonis, pirklys, labai gerai išmanė daugelį dalykų. Jis nuolatos plaukiojo į prekybines keliones po Rytų kraštus. Vieną vasarą, išplaukdamas iš rytų, susivėlino. Prie Kuršo jo laukė kuršiai su karo laivais ir ketino jį užmušti, o turtą pasiglemžti. Kadangi jis turėjo tik vieną laivą, o kuršių buvo didelis būrys, suprato negalintis stoti su jais į kovą, tad stengėsi išvengti susidūrimo ir parplaukti namo į Sembą. O kuršiai iškart ėmėsi jį persekioti ir atkirto nuo sausumos, ir gviešėsi jo gyvybės bei turto. Apie Kuršą rašyta ir Egils saga [Egilio saga]. Iš sagų aiškėja kontaktai tarp skandinavų, prūsų ir kuršių. Dažniausiai kuršiai siaubdavo skandinavų pakrantes, o vikingai rengė plėšiamuosius žygius į Kuršą. Neretai į skandinavų ir kuršių tarpusavio nesutarimus įsiveldavo ir prūsų pirkliai. Sagos nėra patikimas istorijos šaltinis, tačiau suteikia žinių ir prūsistikai.

Dar skaitykite normanai.

L: Mikučionis U. Kuršių ir skandinavų santykiai sagų literatūroje // Liaudies kultūra. 2003, nr. 2.