Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Rudolf Andreas Zippell

Rudolfas Andreasas Cipelis, XIX a. spaudos darbuotojas.

Zippell Rudolf Andreas (Rudolfas Andreasas Cpelis) 1813 XI 30Kalnininkuose (Klaipėdos aps.) 1894 II 19Drukiuose (Klaipėdos aps.), Mažosios Lietuvos spaudos darbuotojas. 1833 baigė Tilžės gimnaziją. Spėjama, kad studijavo Karaliaučiaus universitete. 1841–1846 kunigavo Kretingalėje, 1846–1849 Klaipėdoje, nuo 1849 Darkiemyje. Čia gavo vyskupo titulą. Susirgęs iš dvasininko tarnybos pasitraukė. Nuo 1877 Priekulės paskolų draugijos kasininkas. Vėliau nusipirko ūkį ir apsigyveno Drukiuose. Klaipėdoje 1849 redagavo pirmąjį lietuvišką laikraštį (savaitraštį) „Lietuvininkų prietelis“. Jame nemažai rašė apie mokyklų reikalus, gynė konstitucines teises. Valdžiai savaitraštis nepatiko – R. A. Zippellis iškeltas į Darkiemį Mažosios Lietuvos pakraštyje, o leidinys sužlugdytas. R. A. Zippellis padėjo Georgui Heinrichui Ferdinandui Nesselmannui ir Frydrichui Kuršaičiui rengti lietuvių kalbos žodynus.

Vaclovas Bagdonavičius

Zigmas Zinkevičius