Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Rudaitis

XIX a. klimkiškis sakytojas.

Rudáitis XIX a.Barškiuose (Kretingalės par.), klimkiškis sakytojas. Jo paragintas Frydrichas Kuršaitis išvertė į lietuvių kalbą Traukiamuosius šprukelius (1845). Juos išleido ir pardavinėjo knygrišys Julius Wolffas, aktyvus Karaliaučiaus misijos draugijos veikėjas. 1924 XI 15 Senojo surinkimo Klaipėdoje sudarytų įstatų priede Evangeliški surinkimai Lietuvoje Rudaitis paminėtas su kitais nusipelniusiais jau mirusiais 62 sakytojais.

L: Gaigalatis W. Ewangeliški Surinkimai Lietuwoje. Priekulė, 1905.

Algirdas Žemaitaitis