Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Rifėjai

Klaudijaus Ptolemėjo paminėti kalnai.

Rifėjai, Klaudijaus Ptolemėjo paminėti kalnai (lot. Rifazos montes). Erazmus Stella minėjo Rifėjus legendiniame pasakojime apie prūsų kilmę iš boruskų, Simonas Grunau teigė esą Rifėjai yra Norvegijoje. Spėjama, kad Rifėjai – tai Uralo kalnai. Matas Pretorijus paneigė, kad prūsai atėję iš Rifėjų kalnų, kad ten gyvenę boruskai. Apie Rifėjus rašė ir Pilypas Ruigys, apžvelgdamas lietuvių ir prūsų atsikraustymą.

L: Jurginis J. Legendos apie lietuvių kilmę. V., 1971; Jurgutis V. Paaiškinimai // Ruigys P. Lietuvių kalbos kilmės, būdo ir savybių tyrinėjimas. V., 1986.

Jurgis Mališauskas