Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Klaudijus Ptolemėjas

Claudius Ptolemaeus, senovės graikų astronomas, matematikas, geografas.

Ptolemjas Klaudijus (Claudius Ptolemaeus) apie 100 Egipte apie 178, senovės graikų astronomas, matematikas, geografas. 18 knygų veikalas Geographica hypegezis [Geografijos mokslas] parašytas remiantis Eratosteno, Hipparcho, Marinoso ir kitų autorių žiniomis. Ptolemėjo pasaulio žemėlapyje nurodyta kelių tūkstančių vietovių geografinė padėtis, sudaryti atskiri daugelio šalių žemėlapiai. Šiame darbe minėtos Sarmatijoje gyvenusios germanų gentys: venedai gyvenę palei Venedų įlanką, prie Wistulos (Vyslos) upės gyvenę gitonai (gotai), į rytus nuo Venedų įlankos – finai, sulonai, t. p. igilionai, galindai, sudinai (sūduviai), stavanai iki alanų, už jų į šiaurę gyvenę ostonai (estai). Baltijos jūrą vadino Sarmatijos vandenynu. Jo veikalas sudarytas remiantis pirklių ir keliautojų pasakojimais. Ptolemėjo pateiktas žinias įvairiai vertino Prūsos ir baltų senovės tyrėjai.

L: LE; Okulicz-Kozaryn Ł. Dzieje Prusów. Wrocław, 1997; Schlenter F. War Pytheas von Marsilia an der Ostsee? Königsberg, 1881.

Iliustracija: Žemėlapis. Ptolemėjo įsivaizduotas romėnams nežinomų genčių išsidėstymas Sarmatijos okeano–Baltijos jūros pakrantėse / Pagal H. Łowmiavinskį