Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Richardas Milkeraitis

XX a. agronomas.

Mlkeraitis Richardas 1904 II 26Mišpetriuose (Tilžės-Ragainės aps.) 1972 X 16Kėdainiuose, agronomas. Tėvai Jonas ir Anė (Peldžiūtė) Milkeraičiai Mantvilaičiuose (Tilžės–Ragainės aps.) turėjo 100 margų ūkį. Vyresnysis brolis Otonas dalyvavo ir žuvo per Pirmąjį pasaulinį karą. Tėvas, nebepajėgdamas paeiti, žuvo 1944(?) nuo sovietinių kareivių žiaurumų. R. Milkeraitis baigė liaudies mokyklą. Dalyvavo Klaipėdos krašto sukilime 1923. „Santaros“, Šaulių sąjungos XX rinktinės 13-ojo Natkiškių būrio (nuo 1929 VI 12, reg. Nr. 53 841), Klaipėdos krašto ūkininkų draugijos Mažųjų laukininkų susivienijimo (vėliau – Klaipėdos krašto laukininkų centras ) narys. Mokėsi Joniškėlio žemės ūkio ir Fredos aukštojoje sodininkystės-daržininkystės mokykloje Kaune (1929 XI 1–1932 V 1), įgydamas agronomo, bitininko ir spirito technologo specialybes. 1933 V 1–1938 IX 1 dirbo Žemės ūkio rūmų Kaune Klaipėdos krašto smulkiųjų ūkio šakų instruktoriumi. Kartu su Klaipėdos krašto vyriausiuoju agronomu Juozu Rimdžiumi (kilusiu nuo Joniškio) 1935 I 1 įsigijo 8,25 ha ūkį Pempininkuose (dabar Klaipėdos dalis). Atpirkęs pertvarkė į modernią sodininkystės-daržininkystės įmonę. Prie Klaipėdos turgaus turėjo žemės ūkio produktų parduotuvę. A. Hitlerio įžengimo į kraštą metu 1939 nacių internuotas Klaipėdos kalėjime. Už Vokietijos pilietybės nepriėmimą per Bajorų pasienio punktą 1939 V 10 ištremtas į Didžiąją Lietuvą, apsigyveno Kaune, Delnickuose vedė Emiliją Rutkauskaitę, dirbo Jukneliškėje (Marijampolės apskrityje) spirito gamykloje technologu. 1944 grįžus sovietams ir ištrėmus uošvį į Sibirą, persikėlė į Klaipėdą. Vėl suimtas 1946 vykusių sovietinių rinkimų metu. Išėjęs iš kalėjimo pasitraukė į Obelius (Rokiškio aps.), kur dirbo spirito gamykloje. Apkaltintas dėl spirito siuntos perdavimo partizanams (buvo išvogta Jaroslavlio srityje, Rusijoje), suimtas ir kalintas (1951–1953) kalėjime Rasų gatvėje, Vilniuje. Grįžo į Klaipėdos kraštą, dirbo agronomu Katyčiuose, Pryšmančiuose (Kretingos aps.), Kintuose. Sielojosi dėl klaipėdiškių likimo, persekiojimo, išvykimo į Vokietiją, sovietų naikinamo Lietuvos kaimo tragedijos. Su bendraminčiais agronomais visą gyvenimą puoselėjo mūrinės Lietuvos idealą, puošė vietoves, kuriose gyveno, skleidė dendrologines žinias. Užaugino 2 sūnus (Kęstutis Milkeraitis) ir 2 dukteris.

Kęstutis Milkeraitis

Vytautas Gocentas

Iliustracija: Richardas ir Emilija Milkeraičiai, 1945 / Iš Kęstučio Milkeraičio šeimos albumo