Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Richard Löbell

Richardas Lėbelis, XIX a. II pusės lietuvių liaudies dainų tyrėjas.

Löbell Richard (Richardas Lėbelis) gyveno XIX a. II pusėje, lietuvių liaudies dainų tyrėjas. 1884 pavasarį kaip Didžiosios Prūsų hercogystės realinės mokyklos Openheime programos priedą paskelbė tyrinėjimą Über litauische Volkspoesie [Apie lietuvių liaudies poeziją]. Lėbelis, naudodamasis pirmiausia Martyno Liudviko Rėzos Dainomis... (1825) ir Georgo Heinricho Ferdinando Nesselmanno rinkiniu (1853), iškėlė lietuvių liaudies dainų padorumą, kilnius jausmus, paprastumą, mandagumą. Taip teigti jį skatino nuoširdžios bei švelnios našlaičių dainos, lietuviškai atskleidžiančios visą tautos sielos grožį. Lėbelis lietuvininkus laikė jau mirštančia tauta, tačiau lietuvių dainose įžiūrėjo žmonių savito gyvenimo atspindžius. Lietuvių liaudies dainų turinį Lėbelis išsamiau nušvietė nei ankstesni tyrėjai. Tuo metu lietuvininkų dainomis domėjosi ir Christianas Bartschas.

L: Domeikaitė A. Die litauischen Volkslieder in der deutschen Literatur. Varupėnai, 1928; Maciūnas V. Lituanistinis sąjūdis XIX amžiaus pradžioje. K., 1939; Lietuvių tautosakos apybraiža. V., 1963.

Ambraziejus Jonynas