Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Rėžulaitis

XX a. pradžios Mažosios Lietuvos politikas.

Rėžuláitis, XX a. pradžios Mažosios Lietuvos politikas. Kaip Prūsų lietuvių tautos tarybos narys balsavo už 1920 II 20 jos priimtą nutarimą dėl Klaipėdos krašto (pakartota Tilžės akto nuostata ir reikalauta nedelsiant prijungti kraštą prie Lietuvos). Šilutėje 1923 XII 27 vykusiame XX (Klaipėdos krašto) šaulių rinktinės būrių atstovų suvažiavime išrinktas rinktinės valdybos nariu. Kaip organizacijų sąjungos valdybos atstovas, dalyvavo 1924 II 13 susitikime su Tautų Sąjungos komisija ir patvirtino jai Tilžės akto ir kitų dokumentų nuostatą, kad mažlietuviai išreiškę norą jungtis prie Lietuvos. Komisija parengė Lietuvos Respublikai palankų Klaipėdos krašto konvencijos projektą. 1924 išrinktas XX šaulių rinktinės valdybos ir tarybos nariu.

Algirdas Antanas Gliožaitis