Mažosios Lietuvos
enciklopedija

regata

didelės, dažniausiai tradicinės, buriavimo, irklavimo arba motorinių laivų sporto varžybos.

regatà (it. Regata <riga – eilė, linija), didelės, dažniausiai tradicinės, buriavimo, irklavimo arba motorinių laivų sporto varžybos. Pirmoji buriavimo regata Klaipėdoje įvyko 1869, dalyvavo vietinių ir rusų botai (nedideli burlaiviai). 1884 surengta regata paskatino Klaipėdoje įkurti Memeler Segelverein buriuotojų draugiją, užmezgusią ryšius su Karaliaučiuje veikusiu buriuotojų klubu Rhe ir kitomis buriuotojų draugijomis, organizavo įvairius renginius bei regatas. 1869 burlaivis Möwe, vadovaujamas Rudolfo Warnerio, Piliavoje vykusioje regatoje užėmė III vietą. 1873 R. Warneris su ta pačia jachta dalyvavo Karaliaučiaus regatoje (Königsberger Regatta). 1926 Klaipėdos jūros skautai įsigijo burlaivį „Budys“. 1935 pirmą kartą Lietuvos buriuotojai dalyvavo tarptautinėse varžybose, vykusiose Gotlando saloje. Lietuvai atstovavo 4 Klaipėdos jachtklubo jachtos. 1937 tarptautinėje regatoje aplink Gotlando salą (270 jūrmylių) jachta Žalčių karalienė (kapitonas F. Buntinas) užėmė I vietą. Klaipėdoje ir Nidoje 1938 vyko pirmoji Lietuvos buriuotojų sąjungos organizuota tarptautinė regata. Lenktynių vadovas – inžinierius Balys Sližys. 1939 Vokietijai okupavus Klaipėdą 11 jūrinių jachtų nuplukdyta į Šventąją.

Dar skaitykite buriavimas.

Mudėnienė M. Kuršių marių regatos istorija. Klaipėda, 2003; Butkus V. Buriavimo pradininkai Klaipėdoje. Klaipėda, 2006; Butkus V. Per Baltiją lietuviškos istorijos pėdsakais. Klaipėda, 2007; Krasauskas L., Dovydėnas A., Butkus V. Lietuvos buriavimo raidos istorija datos ir įvykiai. Klaipėda, 2008.

Rasa Mikalauskaitė