Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Balys Sližys

XIX–XX a. visuomenės veikėjas.

Sližỹs Balys 1885 XI 13Gyvatynės kaime (Utenos aps.) 1957 VII 20Brukline (Niujorkas), visuomenės veikėjas. 1904 baigęs Liepojos gimnaziją įstojo į Rygos technikos mokyklą. Už dalyvavimą 1905–1907 Rusijos revoliucijoje persekiotas. Pasitraukė į užsienį. 1912 baigė Lvovo technikos mokyklą. Mėgino įsikurti gimtajame krašte, bet buvo suimtas, įkalintas. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui mobilizuotas. 1915 baigė Irkutsko karo mokyklą. 1918 grįžo į Lietuvą, tarnavo Krašto apsaugos ministerijoje. 1922–1924 vadovavo Lietuvos krašto apsaugos, 1924–1926 – Susisiekimo ministerijai. 1922–1923 rūpinosi Klaipėdos krato prijungimo prie Lietuvos reikalais. 1934–1939 Klaipėdos uosto direkcijos pirmininkas. Jo rūpesčiu modernizuotas uosto valdymas, pailgintos krantinės, pastatyti galingi kranai, intensyvinti krovos darbai. 1938 jūros transportu išvežta 77% Lietuvos eksporto, įvežta 65% importo krovinių. B. Sližys organizavo geležinkelio linijos Šiauliai–Klaipėda tiesimą. Su kitais 1934 VI 4 įsteigė Lietuvos buriuotojų sąjungą, jai vadovavo. Lietuvai gavus teisę 1938 VI 17–20 surengti tarptautinę regatą, vadovavo buriuotojų varžyboms Kuršių mariose. Vokietijos kariuomenei įžengus į Klaipėdą areštuotas. Paleistas grįžo į Kauną. 1944 pasitraukė į Vakarus, 1949 – į JAV. Gyveno Niujorke. Dalyvavo išeivių kultūrinėje veikloje.

Albertas Juška

Iliustracija: Balys Sližys