Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Memeler Segelverein

Klaipėdos buriuotojų draugija.

Memeler Segelverein (MSV), Klaipėdos buriuotojų draugija, įkurta 1884 VIII 30. Laikoma pirmuoju Klaipėdos jachtklubu (nors dar 1869 minėtas kitas jachtklubas). Pradėjus buriuoti pačiam Vokietijos kaizeriui Wilhelmui II, Memeler Segelverein steigėjai (anglas J. Massonas, škotas J. Smithas, norvegai J. Anckeris ir H. Skougaardas) oficialiai įregistravo klubą. Pirmininku išrinktas navigacijos dėstytojas Issermannas, vicepirmininku – Richardas Lankowskys. 1891 Memeler Segelverein turėjo 81 narį: 50 iš Klaipėdos, kiti iš Rusnės, Juodkrantės, Tilžės. Draugijos nariai dalyvavo jachtų regatose Piliavoje, Dancige, Liepojoje, Rygoje. 1897 Memeler Segelverein įsigijo Anglijoje statytą (1895) jachtą Whisper, kuria 2 kartus laimėjo Kaizerio taurę. XX a. pradžioje jau buvo 90 narių, turėjo 3 jachtklubo jachtas (Vorwärts, Scheinedig, Victoria) ir apie 10 narių jachtų (J. Krauso Anna, E. Schmidto Schneewitchen, F. Schröderio Hilde, A. Ogilvio Anneliese, L. Cochijaus Edith ir kitų). Memeler Segelverein kolektyvinis narys buvo Klaipėdos įgulos karininkų korpusas. 1909 įsigyta didžiausia draugijos jachta – XIX a. angliška jola Sturmvogel su 90 m2 burėmis. Su ja iškovota Wilhelmo II taurė, ji naudota mokymams. Jachtų uostui Memeler Segelverein 1884 spalį įsigijo medienos pirklio R. Krempo sklypą pilies fosoje (dar minėtas Memeler Segelverein uostas J. Smitho lentpjūvės sklype). 1907 uostą su sandėliais pamaryje M. paskyrė jos narys pirklys Ernstas Schmidtas. Po I pasaul. karo 1919 IV 20 susirinko 30 senų ir 12 naujų narių. Senąją Memeler Segelverein būstinę nupirkus Lindenau įmonei, 1922 draugija pasistatė naują namą su prieplauka darbų uoste. Plečiant žiemos uostą 1932 gavo sklypą ankstesnėje vietoje prie Lindenau įmonės. Ten pastatė prieplauką, slipus, elingus ir būstinę – namą su mansarda. Kieme stovėjo buvusios marselinės škunos Viktorija stiebas su vėliavomis, signaliniai pabūklai, paminklinis akmuo žuvusiesiems kare. Memeler Segelverein turėjo daug privačių ir visuomeninių jachtų. Lenktynėms naudota kaizerinė 75 m2 jachta Henrik Skougaard (A & Rasmussen statyklos, ja 1934 laimėta Šiaurės jūros regata). Keli Memeler Segelverein nariai lietuvininkai perėjo į 1929 susikūrusį Klaipėdos jachtklubą. Vėliau Memeler Segelverein dalyvavo 1935 įsikūrusios Lietuvos Buriuotojų sąjungos veikloje. Antrojo pasaulinio karo pradžioje jachtklubas perkeltas į Smiltynę. Karo pabaigoje dalis jachtų išplaukė į Vakarus, kiti liko Smiltynėje ir sunaikintos sovietmečiu. Iš Memeler Segelverein laivyno išliko tik norvegiškos konstrukcijos jachta Peer Gynt. 1962 draugijos nariai su Karaliaučiaus jachtklubu Rhe atkūrė savo draugiją Hamburge. Memeler Segelverein jūrų tradicijas Lietuvoje tęsia jachtklubas „Budys“.

Romaldas Adomavičius

Kostas Frankas

Iliustracija: Klaipėdos buriuotojų draugijos klubas, 1927 / Iš Kosto Franko rinkinio