Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Rautenbergai

leidėjų, spaustuvininkų, knygininkų dinastija.

Ráutenbergai, leidėjų, spaustuvininkų, knygininkų dinastija. Jos pradininkas Carlas Ludwigas Rautenbergas, 1825 Marunge (lenk. Morąg) įkūrė Rautenbergo leidyklą-knygyną. Tiekė lietuviškas knygas į Mažąją Lietuvą, sukūrė filialinę knygynų sistemą, 1835 įsteigė Prūsijos knygyną, kurio filialai veikė Įsrutyje, Klaipėdoje, Tilžėje. Įrengė spaustuvę ir atidarė jos filialus 8 Rytprūsių miestuose. Karaliaučiuje 1856 su sūnumi Emiliu (1826–1885) įkūrė įmonę C. L. Rautenbergas ir sūnus (Rautenbergo spaustuvė). Mirus Emiliui įmonei vadovavo jo našlė Augustė (1839–1915). Jos sūnus Ludwigas Gerhardas (1872–1932) pastatė naują spaustuvės pastatą, įrengė moderniausias knygų spausdinimo ir įrišimo stakles. Po ekonominės krizės, infliacijos ir tėvo mirties įmonę perėmė Emilis Hermannas Gerhardas Rautenbergas, valdė ją iki 1944, 1949 II 15 su Hellmutu Möckeliu atkūrė Leere (Vokietija).

Geede R. Ein Buch für jedes Preußenherz. 175 Jahre Rautenberg Druck 1825–2000 // Das Ostpreußenblatt. 13 Mai 2000; Über 175 Jahre Rautenberg // Das Ostpreußenblatt. 13 Mai 2000.

Iliustracija: Rautenbergų palikuonis Gerhardas Rautenbergas, 2003 / Iš MLEA