Mažosios Lietuvos
enciklopedija

ratlaiviai

šoniniais ar kitais ratais XIX a.–XX a. pradžioje varyti upių ir kiti garlaiviai.

rãtlaiviai, šoniniais ar kitais ratais (o ne sraigtais kaip vėlesnieji laivai) XIX a.–XX a. pradžioje varyti upių ir kiti garlaiviai. Ratlaiviai Rambynas, Lituania, Lapė, Ūdra ir Balanda tarpukariu Nemunu plaukiodavo į Juodkrantę, Nidą, Rambyną, Jurbarką, Smalininkus, Rusnę, Kauną, Klaipėdą. Jiems nereikėjo prieplaukų, jie bet kur galėjo paimti keleivius ar krovinį. Ratlaivis Balanda pastatytas 1912 įmonėje Union Giesserei Karaliaučiuje. Kainavo 33 471 aukso markę. Į vandenį nuleistas 1912 XI 27. Laivo ilgis 39,5 m, plotis 4,4 m, grimzlė 0,51 m, variklis 120 AJ. Užsakovai grafas de Castro ir N. von Chroustschoffas. Vadintas Svetlana. 1915 laivas plaukiojo su vokiečių vėliava vardu Eichhorn, 1921 grąžintas savininkams Lietuvoje ir pavadintas Balanda. 1940 sovietai laivą nacionalizavo. 1941 laivas buvo Vokietijos kariuomenės, 1941 X Reicho komisaro Rytų kraštui (vok. Ostland) Kaune žinioje. 1942 išnuomuotas bendrovei Memelbinnenschiffahrts G.m.b.H. (Nemuno vietinė laivyba, UAB) Kaune. 1944 X 16–XII 23 vėl Vokietijos karo laivyno žinioje. Naudotas kaip vilkikas, juo t. p. evakuoti pabėgėliai iš Klaipėdos krašto. 1945 išplaukė iš Piliavos ir pasiekė Kylį. 1945 Hamburge Didžiosios Britanijos okupacinės valdžios žinioje. 1950–1951 anglai surūdijusį laivą pardavė į metalo laužą.

Lietuvos Pajūris, 1988.

Iliustracija: Ratinis garlaivis, apie 1939 / Iš MLEA