Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Rambynas“

lietuvių studentų savišvietos organizacija Berlyne.

„Rambýnas“, lietuvių studentų savišvietos organizacija Berlyne. Veikė 1914 IV–VII ir 1919–apie 1922. 1914 vadinosi Berlyno lietuvių klubu. Steigėjai Vilius Gaigalaitis, Vilius Steputaitis, Mikelis Ašmys. Pirmininkai: 1914 Dovas Zaunius, V. Gaigalaitis, nuo 1919 Martynas Pozingis. 1914 buvo 18, 1920 – 40 narių. 1914 vyravo Mažosios Lietuvos, po Pirmojo pasaulinio karo Didžiosios Lietuvos jaunimas. Rambynas organizavo paskaitas, vakarus, turėjo chorą, orkestrą, teatro trupę, biblioteką su skaitykla. 1920 Rambyno aktyvas paskelbė Vokietijos valdžiai viešą protestą dėl Mažosios Lietuvos tautinio judėjimo veikėjų persekiojimo.

Domas Kaunas