Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Priekulės prieglaudos

globos įstaigos Priekulėje.

Prekulės preglaudos. 1854 kunigas Johannas Friedrichas Franzas Schröderis Priekulėje įkūrė globos draugiją, nuolat rūpinosi pavargėliais, ypač kaliniais ir našlaičiais. 1856 V 1 Elniškės kumetyne jis įsteigė lietuvių našlaičių prieglaudą (vadinosi Vargingų kūdikių butas Elniškėje prie Priekulės), 1868 įsteigė 18-kai globotinių mokyklą, kurioje vaikus mokė spaustuvininkai Jurgis Traušys ir Martynas Šernius. Schröderis 1868 pradžioje pasiskolinęs 2200 prūsiškų dolerių, surinkęs aukų bei atidavęs savo santaupas, pirko ūkį Gropiškėje ties Priekule. Pastatus reikėjo suremontuoti, pritaikyti prieglaudai ir mokyklai, perstatyti klėtį ir joje įrengti spaustuvę. Prieglauda (vadinosi Mielaširdystės anštaltas Gropiškiuose) 1868 rugsėjį ten jau veikė. Globotiniai pramoko knygrišystės. 1875 X 1 spaustuvė parduota J. Traušiui. Už parduotus įrengimus Schröderis dar praplėtė prieglaudą, pirko žemės, o spaustuvės patalpose suorganizavo parengiamuosius kursus (vadinamąją preparandiją) stojantiems į mokytojų seminariją. Išleidusi 72 kursantus ši mokymo įstaiga 1881 IV 1 perkelta į Mielaukius. XIX a. pabaigoje Schröderis įsteigė sunkiai auklėjamų vaikų prieglaudą, kurią 1899 padovanojo Rytprūsių provincijos našlaičių vaikų susivienijimui. Ši prieglauda nuo XX a. pradžios turėjo savo bibliotekėlę, veikė iki 1944. Pats Schröderis 1902 persikėlė į savąją mažą našlaičių prieglaudą Smeltėje.

Dar skaitykite prieglaudos.

L: Kaunas D. Iš lietuvių knygos istorijos, V., 1986, p. 79–87.

Algirdas Žemaitaitis

Iliustracija: Memorialinė lenta Gropiškių auklėjimo įstaigos įkūrėjui Schroederiui netoli Priekulės, 2004