Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Preussische Wörterbuch“

Rytų ir Vakarų Prūsijos vokiečių tarmių žodynas.

„Preussische Wörterbuch“, Rytų ir Vakarų Prūsijos vokiečių tarmių žodynas. Pirmąjį Prūsijos vokiečių tarmių žodyną Idioticon Prussicum 1759 Karaliaučiuje išleido J. G. Bockas. 1882–1884 išleistas naujas 2 tomų leidimas, kurį parengė Karaliaučiaus mergaičių mokyklos rektorius H. K. Frieschbieras. 1911 Prūsijos mokslų akademija išleido naują žodyno laidą (prisidėjus Waltheriui Ziesemeriui). Jis sumanė parengti Prūsijos vokiečių tarmių išsamų žodyną. 1935–1939 Karaliaučiuje pasirodė žodyno I tomo 13 sąsiuvinių; iki 1944 vasaros išleisti dar 9. Rankraštinio žodyno archyvas turėjo apie 1 mln. vienetų, būta 122 dėžių jo medžiagos. Prieš mirtį W. Ziesemeris pavedė žodyno rengimą savo buvusiam asistentui W. Mitzkai. 1952 į „Preussische Wörterbuch“ leidimo darbą įsijungė Erhardas Riemannas. 1953 sudaryta grupė žodyno medžiagai rinkti. 1954 būta 376 pagalbininkų. 1957 sudarytas žodyno archyvas iš 240 000 kortelių. 1974 pasirodė pirmasis „Preussische Wörterbuch“ tomas (iki žodžio Fibel). Po E. Riemanno mirties jo darbą perėmė U. Tolksdorfas. Nuo 1992 jo darbą tęsė R. Goltzas. Žodyne užfiksuota daug baltizmų, prūsizmų ir lituanizmų, tapusių Prūsijos vokiečių tarmių svarbia dalimi. Pateikta daug etnokultūrinės medžiagos apie rytprūsiečių (ir lietuvininkų) tradicinį gyvenimą, baltiškus elementus neretai priskiriant germaniškajai kultūrai.

MLFA