Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Walther Ziesemer

Valteris Cyzemeris, XX a. vokiečių germanistas.

Ziesemer Walther (Valteris Cýzemeris) 1882 VI 7Löbau 1951 IX 14Marburge, vokiečių germanistas. Filologijos mokslų dr. (1907), habil. dr. (1910). Nuo 1900 studijavo germanistiką Leipcige ir Berlyne. Nuo 1918 neordinarinis, nuo 1922 ordinarinis profesorius Karaliaučiaus, nuo 1945 – Marburgo universitete. 1925 įkūrė Institut für Heimatforschung [Tėvynės tyrimo institutas]. Buvo gerai susipažinęs su Karaliaučiaus ir Dancigo archyvais, tyrė Kryžiuočių ordino šaltinius, parengė jų publikacijų: Das Zinsbuch des Hauses Marienburg, 1910 [Marienburgo pilies činšo knyga], Das Ausgabenbuch des Marienburger Hauskomturs für die Jahre 1410–1429, 1911 [Marienburgo pilies komtūro išlaidų knyga 1410–1429], Das Marienburger Konventsbuch der Jahre 1399–1412, 1913 [1399–1412 Marienburgo konvento knyga], Das Marienburger Ämterbuch, 1916 [Marienburgo tarnybų knyga], Das grosse Ämterbuch des Deutschen Ordens, 1921 [Kryžiuočių ordino tarnybų didžioji knyga]. Parašė knygą Die Literatur des Deutschen Ordens in Preussen, 1928 [Vokiečių ordino literatūra Prūsijoje], kurioje nagrinėjamos su Lietuva susijusios kronikos. Išleido etnografinio pobūdžio veikalų apie kalbą, senuosius tikėjimus, Rytprūsių tarmes, poeziją. Domėjosi Johanno Gottfriedo Herderio ir Simono Dacho kūryba, 1936–1938 išleido pastarojo raštus. 1914 pradėjo rengti, 1939–1944 išleido Preußisches Wörterbuch: Sprache und Volkstum Nordostdeutschlands [Prūsijos žodynas: Šiaurės Rytų Vokietijos kalba ir tautiškumas] 2 d.; neišleista žodyno medžiaga žuvo per Antrąjį pasaulinį karą.

LE

Iliustracija: Waltheris Ziesemeris, 1942 / Iš MLEA