Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Erhard Riemann

Erardas Rymanas, XX a. germanistas, etnografas.

Riemann Erhard (Erardas Rýmanas) 1907 Karaliaučiuje 1984 Kylyje, germanistas, etnografas. Rymanas baigė Karaliaučiaus universitetą, 1938 apsigynė proistorinės epochos ir kalbotyros habilitacinį darbą. Dirbo docentu Elbingo aukštojoje pedagoginėje mokykloje. Dėstė Kylio universitete, etnografijos ir tarmių tyrinėjimo profesorius. Vienas svarbiausių gyvenimo uždavinių – pabaigti Prūsų kalbos žodyną (Preussisches Woerterbuch), kurį Karaliaučiuje buvo pradėjęs rengti profesorius Ziesemeris.

Iliustracija: Erhardo Riemanno knygos „Volkskunde des Preußenlendes“ viršelis, 1952