Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Preussische Allgemeine Zeitung“

„Prūsijos visuotinis laikraštis“, nepriklausomas savaitraštis Vokietijai.

„Preussische Allgemeine Zeitung“ [„Prūsijos visuotinis laikraštis“], nepriklausomas savaitraštis Vokietijai. Eina nuo 1949. Leidžia Landsmannschaft Ostpreußen. 2002 prisijungė vien Rytprūsių problemoms skirtą laikraštį „Ostpreußenblatt“. Skelbia straipsnius apie Rytprūsių istoriją, krašto išeivius, dabartinę padėtį Karaliaučiaus krašte, išeivių kraštiečių bendrijų veiklą.

Iliustracija: Prūsijos visuotinio laikraščio „Preussische Allgemeine Zeitung“ antraštė, 2002 III 9 / Iš MLEA

Iliustracija: „Preussische Allgemeine Zeitung“ pakeista antraštė, 2003 VI 28 / Iš MLEA