Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Pogezana

Poggezana, legendinė prūsų milžinė vaidilutė, Videvučio sūnaus Hoggo trečioji duktė.

Pogezana (Poggezana), legendinė prūsų milžinė vaidilutė, Videvučio sūnaus Hoggo trečioji duktė. Minėta Simono Grunau Prūsijos kronikoje (1529). Pogezanos seserys ištekėjusios ir turėjusios daug vaikų. Pati Pogezana liko nekalta mergelė, gyvenusi ąžuolų giraitėje, šokdavusi su dievais. Gal ji buvo milžinė (Elbingo vienuolyne S. Grunau matęs galvos apdangalą, liudijusį jos didumą). Prūsai esą pasakoję, jog Pogezana buvusi graži, švelni ir gera. W. J. E. Mannhardto nuomone, S. Grunau pasakojimą apie Pogezaną sukūrė remdamasis Petro Dusburgiečio užuomina apie galindų žynę. Lucas Davidas t. p. rašė apie Pogezaną savo kronikoje. Pogezaną minėjo W. J. A. Tettau ir Jodokus Donatus Hubertus Temme knygoje Die Volkssagen Ostpreußens, Litthauens und Westpreußens, 1837 [Rytprūsių, Lietuvos ir V.Prūsijos liaudies sakmės], sakmėje Die Töchter Hoggo’s [Hogo dukterys]. Pasak S. Grunau, Pogezanos žodžiai laikyti dievų žodžiais, ji iš dievų išprašydavo visko, ko tik žmonėms prireikdavo. Pogezanos šokis su dievais galėjo reikšti ekstatišką šokį, transą ar ypatingą, intymų santykį su dievais, kurio dėka Pogezana iš dievų galėdavusi viską žmonėms gauti.

L: Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai. V., 2001, t. 2., p. 101.

Gintaras Beresnevičius

Jurgis Mališauskas