Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Piktupėnų parapinė mokykla

pradinio mokymo įstaiga Piktupėnuose.

Piktupnų parãpinė mokyklà veikė jau apie 1598. Pirmasis jos prencentorius (iki 1601) Zacharijus Blotnas (jaunesnysis); apie 1660–1670 vaikus mokė Ch. Fehlau, rašęs skundus Prūsijos aukščiausiajai valdžiai. Apie 1680 mokė Ch. Schultzas, 1759 Friedrichas Thorūnas, 1827–1839 tilžiškis Davidas Otto Köhleris, nuo 1859 Glogau, 1864 Schwänas, po jo Mackas, nuo 1868 Schultzas, 1874–1897 Kuršaitis. XIX a. pabaigoje dirbo jau mokytojų seminarijas baigę pedagogai, pvz., 1898 atsiųstas Karalienės mokytojų seminarijos 1876 laidos absolventas Augustas Baruckis. Tada ir vėliau mokyta vokiečių kalba. Po Pirmojo pasaulinio karo dirbo Fritzas Wehmeyeris, Ragainės mokytojų seminariją baigęs Horstas Kasperas, Klaipėdos mokytojų seminarijos 1921 laidos auklėtinis Ernstas Kačinskis. 1936 Piktupėnų parapinę mokyklą lankė 64 mokiniai (31 mergaitė), iš jų 47 evangelikų liuteronų, 17 katalikų tikybos. Mokyklai priklausė 2 mūriniai ir medinis pastatas, valdyta 6,64 ha žemės. 1937 dar atidaryta lietuviška privati pradinė mokykla. Joje mokėsi 26, 1938 – 28 vaikai, iš jų 17 buvo gimę Klaipėdos krašte, 11 – Didžiojoje Lietuvoje. Į lietuvišką mokyklą savo vaikus siuntė dar 10 šeimų, namuose kalbėjusių lietuvių ir vokiečių kalbomis.

Albertas Juška