Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Petras Kontautas

pasienio policininko sūnus, Žemės banko Klaipėdos skyriaus kurjeris.

Kòntautas Petras 1922 1938 VI 28 Klaipėdoje, pasienio policininko sūnus, Žemės banko Klaipėdos skyriaus kurjeris. „Santaros“ draugijos narys. Nušautas per nacionalsocialistų sukeltas riaušes, į Klaipėdos uostą atvykus Vokietijos keleiviniam laivui. Prie jo susirinkę pronacistiškai nusiteikę vokiečiai išvertė ir išlaužė krantinėje užtvarus bei vartus. Uosto policija pasitelkė ledlaužį Perkūną. Riaušininkai mėtė į ledlaužį akmenis, daužė Lietūkio sandėlio langus. Vėliau įsisiautėjusi minia išstumta iš uosto į miesto gatves. Čia tvarką bandė įvesti autonominė policija: po įspėjamųjų šūvių pradėjo šaudyti į žmones. Tada nušautas Kontautas. Jo laidotuvės 1938 VII 2 tapo tylia lietuvių ir Lietuvos Respublikai lojalių vokiečių antinacine demonstracija. Laidotuvėse dalyvavo Klaipėdos krašto lietuvių organizacijos, jų orkestrai. Iš visų Lietuvos Respublikos kampelių atsiųsta apie 100 vainikų, laidotuvių procesijoje ėjo 15–18 tūkst. žmonių. Kalbą pasakė Santaros vadovas Martynas Gelžinis, Žemės banko direktorius Jonas Kybrancas, Erdmonas Simonaitis.

L: Žostautaitė P. Klaipėdos kraštas 1923–1939. V., 1992, p. 265.

MLFA

Iliustracija: „Santaros“ vadas Martynas Gelžinis taria atsisveikinimo žodį per Petro Kontauto laidotuves Klaipėdos miesto kapinėse, 1938 / Iš Mažosios Lietuvos fondo archyvo

Iliustracija: Atminimo lapelis Petrui Kontautui, išleistas „Santaros“ / Iš Viliaus Pėteraičio archyvo

Iliustracija: Prie Petro Kontauto karsto: motina, seserys Akvelina ir Adelė, brolis Feliksas, tėvas, 1938. Pateikė Feliksas Kontautas / Iš Viliaus Pėteraičio archyvo